Statistiche web
ชุมพร สภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เปิดใช้อาคารที่ทำการ สภ.ท่าแซะหลังใหม่

สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.ภ.8 เป็นประธานเปิดที่ทำการหลังใหม่ของ สภ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมี พล.ต.ต. ภาณุเดช ณ พัทลุง ผบก.บ.จ.ชุมพร และรอง.ผบก.จ.ชุมพร ,พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 และคณะ ,พ.ต.อ. นวัชนันท์ ศิธราชู ผกก.สภ.ท่าแซะ พร้อมด้วย ผกก.ทั้ง 16 สภ. และข้าราชการตำรวจในพื้นที่ จ.ชุมพรตลอดจนแม่บ้านตำรวจภูธร จ.ชุมพร ,กก.ตร ,มูลนิธิฯ ,ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทั้งภาครัฐ-เอกชนในพื้นที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.ภ.8 กล่าวว่า สถานีตำรวจท่าแซะได้เปิดให้บริการประชาชนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในภาพรวม ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนมีแนวโน้มเกิดเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายให้ยกระดับให้สถานีตำรวจแต่ละแห่งเตรียมความพร้อมในการช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันถ่วงที จึงได้อนุมัตงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ของ สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ หลังใหม่ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งพาและมีความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย สร้างความเป็นธรรม และให้ข้าราชการตำรวจได้ใช้อาคารหลังใหม่แห่งนี้ เป็นศูนย์บัญชาการเพื่อนำพาความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมนับจากนี้สืบไป

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ จ.ชุมพร

Share This