Statistiche web
ชุมพร วันสถานปนา มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

กองบัญชาหารมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร พลโท ศานติ สกุลตนาค แม่ทัพภาค 4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 44 จ.ชุมพร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 พร้อมด้วย คุณโสธนา หนูแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.44 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน รอง ผวจ.ระนอง ข้าราชการตุลาการและหัวหน้าส่วนราชการทั้งในพื้นที่ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ในอดีตในปี พ.ศ. 2483 พลตรีหลวงพิบูลย์สงคราม เป็นรัฐบาลในขณะนั้น เห็นควรให้มีหน่วยงานทหารในพื้นที่ เพื่อป้องกันอธิปไตยในขณะนั้นเพิ่มขึ้น 5 กองพัน ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 38 ,39 ,40 ,41 และ 42 พร้อมด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 โดยให้กองพันทหารราบที่ 38 ซึ่งมี พ.ท.หลวง สุรสิทธิ์ สมบูรณ์ เป็นผู้บังคับกองพันในขณะนั้น ได้เคลื่อนย้ายกำลังทหาร เดินทางออกมาจากสโมสรทหารบก กองทหารสื่อสารสะพานแดง เมื่อวันที่ 17 กค. 2483 ออกเดินทางโดยรถไฟมาถึงจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ 18 กค.2483 แล้วนำกำลังพลเดินเท้าเข้าที่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 193 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร และเป็นหน่วยทหารชุดแรกที่เข้ามาตั้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดชุมพรในขณะนั้น

จนกระทั่งในปี 2492 กองทัพบกในขณะนั้น ได้พัฒนาและจัดตั้งกองกำลังทหารขึ้นมาเป็น “จังหวัดทหารบกชุมพร“ โดยมี พันโท สิงห์ทอง เสนารักษ์ เป็นผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 และให้เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร ขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2493 โดยมีขอบเขตรับผิดชอบดูแลงานความมั่นคงในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชุมพร และ จ.ระนอง และได้ยึดถือวันดังกล่าวเป็น “วันสถาปนา มทบ. 44“ มาถึงวันนี้เป็นปีที่ 74 โดยมี พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว เป็นผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 44 จ.ชุมพรในปัจจุบัน.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

Share This