Statistiche web
ชัยภูมิ บ. สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช  จำกัด  ชัยภูมิ  เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสมาชิกชาวไร่ ครั้งที่ 31

ดร. วีรวัฒน์  เลิศวนวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  SMS Group  เป็นประธานเปิดงานวันสมาชิกชาวไร่ ครั้งที่ 31 ประจำปี  2567/2568 ณ.บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช  จำกัด อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  มีแขกผู้มีเกียรติในแวดวงการเกษตรร่วมงานหลายท่าน เช่นนายจเร  จุฑารัตนกุล  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์  รศ.ดร. วิจารณ์  วิชชุกิจ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์  หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า 1,000 คนร่วมงาน  โดยมี นายฉัตรชัย  จัตุนวรรัตน์  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการจัดการวัตถุดิบเป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน มีการให้ความรู้ด้านการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มูลนิธิ สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย  ได้สนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคใบด่างซึ่งได้รับการรับรองแล้วจากมูลนิธิฯ  คือพันธุ์อิทธิ 1 อิทธิ2 และอิทธิ 3 ซึ่งนอกจากการต้านทานโรคแล้ว ยังให้ผลผลิตสูงอีกด้วย โดยนำมาขยายพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิปลูกเป็นจังหวัดแรก  และจะขยายพื้นที่การปลูกแทนมันสำปะหลังพันธุ์เดิมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปีนี้

ดร.วีรวัฒน์  เลิศวนวัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในตลาดโลกปัจจุบันว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากการผลิตสินค้ามันสำปะหลังส่งออก 3 รูปแบบคือ  มันเส้น แป้งและผลิตภัณฑ์แป้งแปรรูป ในรอบปีที่ผ่านมาการส่งออกมันเส้นมีปริมาณที่ลดลงน่าเป็นห่วง ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะที่ตลาดจีนมีการใช้มันเส้นน้อยลง  แต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็คงต้องจับตามองต่อไป ขณะเดียวกันเราควรต้องแสวงหาตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะเส้นทางสายไหมจะทำให้การค้าเรากว้างมากขึ้น  ส่วนการพัฒนามันสำปะหลังให้มีคุณภาพมากขึ้นนั้น มูลนิธิฯได้ทำการวิจัย และพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังให้มีความต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงคือพันธุ์ อิทธิ1อิทธิ2 และอิทธิ 3 ซึ่งมูลนิธิพร้อมที่จะช่วยเหลือด้านการลงทุนต้นพันธุ์ให้เกษตรกรต่อไป / ภาพ-ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ

Share This