Statistiche web
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมมือ 8 พันธมิตร จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 – 12 ก.ค. 2567 ตรวจสุขภาพฟรี! ตลอดงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลวิมุต, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ “Balance your Life สร้างสมดุลกาย-ใจ ชะลอเสื่อมวัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู

สำหรับการจัดกิจกรรม คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 ในครั้งนี้ เป็นโอกาสพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการคลินิกลอยฟ้า เป็นโครงการทางด้านสาธารณสุขเพื่อสังคม ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอส และกลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน ต้องการคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยการให้ประชาชนเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตลอดการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

โดยภายในงาน กลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานทั้ง 8 ราย จะให้บริการตรวจสุขภาพฟรี! ซึ่งไฮไลต์บริการตรวจสุขภาพที่สำคัญของแต่ละโรงพยาบาล มีดังนี้

1)โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

•ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (สำหรับท่านที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535)

2)โรงพยาบาลวิภาวดี

•ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง

•ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)

•ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยพยาบาลจิตเวช

3)โรงพยาบาลวิมุต

•ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด

•ตรวจมวลร่างกายด้วยเครื่อง Inbody

•ให้คำปรึกษาการรับประทานอาหาร โดยนักโภชนาการ

4)คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

•ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้คำปรึกษา

5)ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์

•ให้คำปรึกษาจากนักกายภาพบำบัด และทดลองใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) เพื่อรักษาอาการปวด

6)บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

•ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test

7)ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

•จัดแสดงบูธ และอบรมให้ความรู้ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED

8)บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM)

•จัดแสดงบูธให้ความรู้ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED

•จัดแสดงสินค้าทางการแพทย์จาก ZOLL Medical

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จัดบูธให้บริการนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ แก้อาการออฟฟิศซินโดรม โดยผู้พิการทางสายตา และการจัดบูธขายสินค้าจากชุมชนเสนานิคม 2 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึง Health Talk ให้ความรู้ด้านสุขภาพต่าง ๆ อาทิ อาการปวดหลัง, ภัยจากเบาหวาน, พัฒนาการลูกน้อย, ไวรัสตับอักเสบ บี, และการแปรงฟันสะอาดดูได้ไม่ยาก เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจสุขภาพฟรี! ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. แต่ในวันเปิดงาน หรือ 9 กรกฎาคม 2567 จะให้บริการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป และในวันดังกล่าวจะมีการจัดเสวนากับ นายแพทย์ รษิญะ อินทร์พยุง แพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์สุขภาพ และอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี ในหัวข้อ “Balance Your Life ปรับไลฟ์สไตล์ สร้างสมดุล กาย – ใจ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 – 617 – 6000

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมมือ 8 พันธมิตร จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมมือ 8 พันธมิตร จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19
Share This