Statistiche web
โครงการไทยสามัคคี จ.แพร่ เร่งขยายงาน เปิดลานค้าฝึกหัดต.บ้านปงท่าข้าม พร้อมด้วยสมาชิกลงหุ้นเพื่อเป็นทุนซื้อสินค้าจากส่วนกลางมาบริการให้กับสมาชิก 

นายเจษฎา แก้วศล หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดลานค้าฝึกหัดตำบลบ้านปงท่าข้าม  โดยมี นายสนั่น จินดามณี ว่าที่หัวหน้าตำบลบ้านปงท่าข้าม พร้อมด้วยสมาชิกลงหุ้นกันเพื่อเป็นทุนซื้อสินค้าจากส่วนกลางมาบริการให้กับสมาชิก  ทั้งนี้ นายไพศาล จินดามณี หัวหน้าโครงการไทยสมัคคีตำบลเวียงทอง ได้ให้คำแนะนำการสั่งสินค้า การขายรวมถึงการจดบรรทึกการซื้อของสมาชิก เพื่อนำมาปันผลให้สมาชิกในทุกๆรอบของการปันผล

นายเจษฎา แก้วศล หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการไทยสมัคคีจังหวัดแพร่ กล่าวว่า นับเป็นการขยายงานของโครงการไทยสมัคคีจังหวัดแพร่อีกตำบลหนึ่ง วันนี้เป็นการเปิดลานค้าฝึกหัดของตำบลบ้านปงท่าข้าม โดยมี นายสนั่น จินดามณี ว่าที่หัวหน้าตำบลบ้านปงท่าข้าม พร้อมด้วยสมาชิกลงหุ้นกันเพื่อเป็นทุนซื้อสินค้าจากส่วนกลางมาบริการให้กับสมาชิกต่อไป

ทั้งนี้มี นายไพศาล จินดามณี หัวหน้าโครงการไทยสมัคคีตำบลเวียงทอง ได้ให้คำแนะนำการสั่งสินค้า การขายรวมถึงการจดบรรทึกการซื้อของสมาชิก เพื่อนำมาปันผลให้สมาชิกในทุกๆรอบของการปันผลต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Share This