Statistiche web
แม่ฮ่องสอน ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับ ทสปช.ลำปาง แบ่งปันน้ำใจนำข้าวสารจำนวน 2 ตันพร้อมด้วยสิ่งของมอบให้น้องบนดอยสูง อ.สมเมย จ.แม่ฮ่องสอน.

ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง บูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ไปมอบให้น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด หมู่ที่ 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บนดอยสูง มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 146 คน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสที่อยู่บนพื้นที่สูงในเขตหย่อมบ้านต่างๆ ในตำบลแม่สวด และมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มาพักนอนประจำที่โรงเรียนแห่งนี้

ด้วยสภาพที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างไกล ความเจริญเข้าไปไม่ถึง เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้น ป.6 จึงมาเรียนต่อ พักนอนที่โรงเรียนบ้านแม่สวด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และประสบปัญหา อาหารไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่มาพักนอนประจำ ทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกันนำสิ่งของฯมามอบให้น้องๆนักเรียน ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของต่างๆมาช่วยเหลือในครั้งนี้ และจัดทำโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูผัดไทย และลูกชิ้นทอดอีกด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวว่า ” กระผมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้กำกับดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอสบเมยเป็นอำเภอหนึ่งที่มีโรงเรียนที่มีสภาพบริบท การจัดการศึกษาในพื้นราบ และอยู่ในเขตราชการ ส่วนใหญ่ 70% มีระยะทางที่เป็นถนนลูกรัง บางแห่งไม่มีระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงสัญญานอินเตอร์เน็ต และอีกหลายบริทบททำให้เราไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วน ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สื่อมวลชนได้นำสิ่งของฯมามอบให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อช่วยให้ชีวิตเด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้นำสิ่งของและให้โอกาสดีแก่น้องๆในวันนี้ครับ”

นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สวด กล่าวว่า “เนื่องจากที่ผ่านมาในโรงเรียนมีหม้อหุงข้าวไม่เพียงพอ จึงได้จัดหามาเพิ่มเติม แต่ยังขาดข้าวสาร และได้ความเมตตาจากพัฒนาชุมชนในอำเภอสบเมย ได้แนะนำให้เขียนหนังสือขอความช่วยเหลือไปทางชมรมชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ หลังจากนั้นได้รับการประสานกลับมาว่าได้ข้าวสารและสิ่งของอุปกรณ์ที่ขอรับการสนันสนุนแล้ว และจะนำมามอบให้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนขอบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความเมตตาและสนับสนุนเด็กๆให้มีข้าวไว้รับประทานในเทอมนี้ครับ”

นายชัชวาลย์ คำไท้ ประธานชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ กล่าวว่า ” วันนี้ทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับพี่น้องชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง และผู้ใหญ่ใจดี นำข้าวสารมามอบให้กับทางโรงเรียนบ้านแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากว่าทางโรงเรียนนั้นมีงบประมาณอันน้อยนิด งบประมาณการซื้อข้าวสาร และงบอาหารกลางวันไม่ค่อยจะเพียงพอ ทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือและหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์สบู่ยาสีฟันดอกบัวคู่ ขนม มามอบให้กับเด็กๆที่นี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมดี ที่ทางชมรมได้ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปี และจะทำต่อไปเรื่อยๆ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ”

นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร ประธานชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ” เรียนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สวดและคุณครูทุกท่าน ทางชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง จากการประชุมของทางชมรมฯได้เล็งเห็นว่าในบางพื้นที่ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งผู้มีพระคุณก็ได้มองเห็นในสิ่งที่เราต้องการทำ ในบางพื้นที่ๆเราได้สำรวจได้พบมาว่ามีความต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไร ทางชมรมฯเราได้รับการประสานมา ตั้งแต่เรื่องการจัดสรรงบประมาณ และข้าว รวมไปถึงสิ่งของที่ขาดแคลน โดยข้าวสารที่เราได้นำมามอบให้กับโรงเรียนในวันนี้ถือว่าช่วยบรรเทาให้กับทางโรงเรียนได้ในระยะหนึ่ง หากมีการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางชมรมฯเราก็ยินดีที่จะช่วยประสานขอความช่วยเหลือและนำสิ่งของมามอบให้กับน้องๆอีก ขอบคุณครับ”

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร รายงาน

Share This