Statistiche web
แม่ฮ่องสอน จนท.รวบต่างด้าวรุกป่าเตรียมเปลี่ยนมือให้นายทุน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง สั่งเข้มงวดการบุกรุกทำลายป่า การล่าสัตว์ป่า หลังใช้ต่างด้าวรุกป่าจนเหี้ยนก่อนเปลี่ยนมือให้นายทุนโดยนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจป้องกัน และปราบปราม ที่ 2 อำเภอปางมะผ้า หน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้า ออกตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากผู้หวังดีหวังสินบนนำจับจากทางราชการว่ามีการบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณบ่อขยะบ้านแม่หมูลีซอ เมื่อบ่ายวันที่  14 มิถุนายน 2567  หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งพบชาย 1 คน กำลังปลูกข้าว ทราบชื่อภายหลังว่านายคำเหลื่อน อายุ 42 ปี

คณะเจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการแสดงตัวและสอบปากคำนายคำเหลื่อน ไม่มีชื่อสกุล ว่าพื้นที่บุกรุกแผ้วถาง นี้เป็นของใครและผู้ใดเป็นผู้ยึดถือครอบครอง นายคำเหลื่อน ไม่มีชื่อสกุล ได้บอกแต่เพียงว่าตนเป็นผู้บุกรุกแผ้วถางครอบครองพื้นที่นี้เพื่อทำการเกษตร จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุพบเป็นพื้นที่บุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 จุด มีการเก็บริบกิ่งไม้และวัชพืชรวมกันเป็นกองบริเวณโคนต้นไม้และในพื้นที่ เพื่อรอทำการเผาและมีร่องรอยต้นไม้ถูกกานโคนต้นให้ยืนต้นตาย พบอุปกรณ์การกระทำผิด จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.จอบ จำนวน 1 ด้าม 2.มีดขอ จำนวน 1 เล่ม 3. เสียมสำหรับปลูกข้าว จำนวน 1 อัน พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 11 ไร่ 0 งาน 52 ตารางวา

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ นายคำเหลื่อน ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็น การกระทำผิด ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54,72 ตรี ฐาน “ ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53,96 “ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” “ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” มาตรา 55(2),99 ฐาน “ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม” “ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”คณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดทำบันทึกตรวจยึดจับกุม ส่งตัวผู้กระทำผิด พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปางมะผ้า ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่กำลังถูกบุกรุกอีกหลายแห่ง เนื่องจากทราบว่ามีกลุ่มนายทุนใช้แรงงานต่างด้าวรุกพื้นที่แล้วเตรียมเข้ายึดครองต่อภายหลัง จนกลายเป็นปัญหาเป็นภูเขาหัวโล้นกระจายแทบทุกอำเภออยู่ในขณะนี้

วิรัตน์ นันะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Share This