Statistiche web
แพร่ แม่ค้าพ่อค้า “เดือด” หลังกาดพระนอน งดพื้นที่ขายเด็ดขาด แจ้นร้องศูนย์ดำรงธรรม จ.แพร่ เพื่อหาทางออก

กลุ่มผู้ประกอบการค้าเร่หน้าตลาดพระนอน จำนวน 11 ราย นำโดยนางสาวสุภาภรณ์ วิทยวิชาอนันต์ เข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ กรณีที่ตลาดพระนอนสั่งให้งดการจำหน่ายสินค้าริมถนนบริเวณทิศใต้ของตลาดกองเก่า จนส่งผลให้ผู้ค้าขายขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อการครองชีพ

นางสาวสุภาภรณ์ วิทยวิชาอนันต์ กล่าวว่า ตนทราบดีว่าค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน ทั้ง 11 ราย ทางคณะกรรมการชุมชนพระนอนได้ตัดสิทธิ์การค้าขายกระทันหันทำให้กลุ่มแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำหารายได้เลี้ยงครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อน ที่ต้องมาร้องศูนย์ดำรงธรรมเพราะอยากให้มีการเจรจาผ่อนผันให้ได้ขายต่อไป “โดยทางกลุ่มผู้ค่าฯ มีการรักษาความสะอาด ดูแลการจราจรให้เกิดความปลอดภัย และจัดภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับนโยบายของตลาดเช่น ห้ามใช้เต็นท์นพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ร่มแทนเป็นต้น  ในวันนี้ก็อยากให้มีการผ่อนผันให้ได้ขายต่อไป

ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เชิญนายพิภพ ดอนจักร  หัวหน้าเทศกิจเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ทำหน้าที่เจรจากับผู้เดือดร้อน ซึ่งนายพิภพฯ ยืนยันว่าทางเทศบาลเมืองแพร่มีเจตนาผ่อนผัน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้กับการค้าขายหาบเร่ในจุดที่อนุญาตจุดที่ผ่อนผันชั่วคราว  กรณีที่เกิดขึ้นบริเวณแยกประตูมารจุดเริ่มของการอนุญาตให้ชุมชนเปิดตลาดชื่อ กาดกองเก่า เป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชนอาหารพื้นบ้านและงานหัตถกรรม ศิลปะวัฒนธรรม บนถนนในชุมชนเก่า  อย่างไรก็ตาม ทางเทศกิจ จะเป็นหน่วยงานกลางเจรจากับคณะกรรมการตลาดเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุด คำตอบดังกล่าว ทำให้ผู้ร้องพอใจที่จะเปิดให้มีการเจรจาเพื่อให้เกิดการผ่อนปรนหรือจัดที่ขายให้อย่างเหมาะสมต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Share This