Statistiche web
เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดส่งเสริมอาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี

ที่ อาคารศรีศุภอักษร ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วย นายอภิพงศ์ คงสัมพันธ์ ,นายศรัณย์วิทย์  ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กับเทศบาลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำวันพุธ ที่ 19 มิ.ย 67 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน ได้ความรู้ คู่กับประสบการณ์ โดยมีนักเรียนชราบาลจากเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ สันทราย เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ร่วมเป็นวิทยากร สอนการทำขนมหม้อแกงถั่ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมาก ทำให้นักเรียนชราบาล มีความสุข สนุกรื่นเริง ได้ทั้งสาระความรู้ ได้ทั้งเพื่อนนักเรียนจาก เทศบาลตำบล เมืองเล็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรี ตำบลเชิงดอย กล่าวว่า โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567  เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีการเปิดเรียนทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของสัปดาห์  สำหรับปีงบประมาณ 2567 มีการเรียนการสอนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โดยมีการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ

ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีผู้สูงวัย จบการศึกษาไปจำนวนมาก และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสอนลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด รู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ เรียรนรู้เทคโนโลยี การสื่อสาร และ ไม่ตกเป็นครื่องมือมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงิน เป็นต้น .

นิวัตร ธาตุอินจันทร์

Share This