Statistiche web
เชียงใหม่ ชาวแม่โจ้ สันทราย พร้อมอ้าแขนรอรับลูกแม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 89

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 89 กิจกรรม: ประเพณีเดิน-วิ่ง แม่โจ้ – สันทราย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดปล่อยตัว สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นการสอบรับนักเรียนรุ่น 27 โดยมี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นการทดสอบ วิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ  ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน

หากแต่ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการของกิจกรรมนี้คือ ให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย ได้แนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย ซึ่งจะมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ และรุ่นพี่แต่ละคณะ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนถึงที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น น่ารัก น่าประทับใจในปีการศึกษา 2567 จะมีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (เชียงใหม่, แพร่ฯ,ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 6,700 คน

ขอเชิญชาวอำเภอสันทราย พี่น้องชาวแม่โจ้ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมอ้าแขนต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 89 เข้าสู่พื้นที่อำเภอสันทรายอย่างอบอุ่น สร้างสัมพันธ์ชุมชน ให้กำลังใจนักวิ่งแบบเต็มอิ่ม ตลอดเส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

Share This