Statistiche web
เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ , นายณรงค์ วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ , พันเอก สันติสุข ศรีเมือง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับสัญญาณถ่ายทอดสดจากทางกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก โดยจุดแรกอยู่บริเวณพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา  สำหรับจุดที่สอง ที่ฝายห้วยช้างตาย ตำบลโป่งแยง อำภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย ขุดลอกคลองส่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และก่อสร้างแห่งน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการเพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกล จำนวน 72 แห่ง โดยรัฐบาลได้เลือกโครงการดังกล่าวให้เป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล และมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย แและกระทรวงทรัพยษกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มาชุมนุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยพร้อมใจดำเนินโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน ในวันนี้

Share This