Statistiche web
เชียงราย กองทัพภาคที่ 3 พาผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง กิจกรรมเพื่อสาธารณะปรโยชน์ในพื้นที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  โดยในกิจกรรมมีการร่วมมอบของเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  อาทิ  แผงไฟโซล่าเซลล์  อุปกรณ์อำนวยความสะดวก  และรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ ให้ฐานปฏิบัติการนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมอย่างร่วมกิจกรรมการทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมการเปลี่ยนธงชาติผืนใหม่โดยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง ชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญมาโดยตลอด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมสนับสนุนพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน อันจะเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศต่อไป

Share This