Statistiche web
อ่างทอง เชิญเที่ยวชมโครงกระดูกและฟอสซิลมนุษย์โบราณอายุกว่า3พันปี  ที่พิพิธภัณฑ์ วัดแก้วกระจ่าง  ต.สีบัวทอง  อ.แสวงหา 

เชิญเที่ยวชมโครงกระดูกและฟอสซิลมนุษย์โบราณ อายุกว่า 3,000 ปี  ที่พิพิธภัณฑ์  วัดแก้วกระจ่าง  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อกราบไหว้และศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษ  ชาวตำบลสีบัวทอง  โดย พระครูวิบูลวรวัตร เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง  กล่าวว่า  นาย สมเกียรติ  บริบูรณ์ หรือลุงแจ้ง ชาวบ้าน ตำบลสีบัวทอง  ได้ทำการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ , ฟอสซิลสัตว์ , ขวานหิน , เครื่องปั้นดินเผา  บริเวณที่ดินบ้านของลุงแจ้ง เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา 

ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นโครงกระดูกและฟอสซิลของมนุษย์โบราณ อายุกว่า 3,000 ปี  เป็นยุคสำริดเข้าสู่ยุคหินใหม่  ต่อมาได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ วัดแก้วกระจ่าง  เพราะต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนมาทำบุญให้กับโครงกระดูกมนุษย์โบราณ  บรรพบุรุษของชาวตำบลสีบัวทอง  ซึ่งมีอายุเก่าแก่ 3,000 ปี เป็นยุคสำริดเข้าสู่ยุคหินใหม่  หากท่านใดต้องการมาเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมา  สามารถเดินทางมาที่วัดแก้วกระจ่าง  เพื่อกราบไหว้และศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษชาวตำบลสีบัวทองในอดีตต่อไป

@chaijexu

อ่างทอง เชิญเที่ยวชมโครงกระดูกและฟอสซิลมนุษย์โบราณอายุกว่า3พันปี ที่พิพิธภัณฑ์ วัดแก้วกระจ่าง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ ผู้สื่อข่าว จ.อ่างทอง

Share This