Statistiche web
รพ.พระรามเก้า ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมควบคู่สุขภาพดี ร่วมรณรงค์ “ทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่” ในพื้นที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระรามเก้า ขอเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสีเขียวร่วมกับ AIS จับมือรณรงค์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน ในแคมเปญ “ทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่” งานนี้ นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เลยเชิญชวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลพระรามเก้า นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แท็บแล็ต อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มาทิ้งในจุดรับทิ้งภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า ทั้ง อาคาร A อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อที่จะนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ช่วยลดมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่านอกจากช่วยลดวิกฤตปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้ล้นประเทศไทยแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากกองขยะที่เป็นแหล่งของสารปรอท สารตะกั่ว และโลหะหนัก ไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่พื้นดินแหล่งน้ำ ที่สามารถย้อนกลับมาเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพของทุกคน จากสารตะกั่วมีพิษทำลายระบบประสาท ระบบโลหิต การทำงานของไต ฯลฯ

มาร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของทุกคนกับ โรงพยาบาลพระรามเก้า “ทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน”

Share This