Statistiche web
พังงา แถลงข่าวจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่า ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตกรอย่างยั่งยืน

ที่โรงแรม เลอ เอราวัณ พังงา อ.เมือง จ.พังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “แสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา” IDENTITY BY PHANGNGA ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาจัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา มีสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ทุเรียนสาลิกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา มังคุดทิพย์พังงา ปลิงทะเลเกาะยาว และยังมีสินค้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น ขมิ้นชันถ้ำทองหลาง สร้อยมุก อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป ผ้ามัดย้อม และอื่นๆ มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพังงาปีละหลายล้านบาท สินค้าอัตลักษณ์เหล่านี้ยังขาดการพัฒนาในหลายๆด้าน จึงต้องมีการพัฒนาต่อยอดในด้านคุณภาพของสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น การประชาสัมพันธ์ และการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  มีทั้งการจัดภายในจังหวัดและต่างภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. 67 โดยมีการจำหน่ายสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดนเด่นมีชื่อเสียงในจังหวัดพังงาหลากหลายประเภท ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวั ดพังงา” IDENTITY BY PHANGNGA ครั้งที่ 1 นั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 67 ณ เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการต่อยอดช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าของเกษตกรชาวพังงาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

Share This