Statistiche web
พะเยา  ฮือฮา!! ต้นไม้ชายชาตรี  จู่โผล่กลางต้นยูคาลิปตัส บริเวณข้างถนนสายบ้านถ้ำ-บ้านปิน หมู่ 6  ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้

พบต้นยูคาลิปตัส มีลักษณะแปลก กว่าต้นอื่น มีหัวโผล่ยื่นออกมากลางลำต้นคล้ายอวัยวะเพศชายโผล่ ออกมา ชี้โด่ จนเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น และผ่านไปมา บริเวณข้างถนนสายบ้านถ้ำ-บ้านปิน หมู่ 6  ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ .พะเยา จากการสังเกตุ ต้นยูคาลิปตัส ได้มีจู๋ โผล่ ออกมาตรงกลางลำต้นสูงจากโคนต้นประมาณ 3 เมตร ยาวยื่นออกจากต้นราว 50เซนติเมตร ยืนต้นบริเวณข้างถนน บ้านถ้ำ หมู่ 6  ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ .พะเยา สร้างความฮือฮาและแปลกตาให้กับชาวบ้านและผู้คนที่ผ่านไปมาบางคนมองเหมือน อวัยวะเพศชาย หัวงู หัวพญานาคบ้าง  ตามแต่จินตนาการ

ต้นยูคาลิปตัสที่ยืนต้นข้างทางมีทั้งหมด 3 ต้นสูงประมาณ 10 เมตรขนาดลำต้นเท่ากับ 1 คนโอบแผ่กิ่งก้านสาขาคุมบริเวณข้างทางอย่างร่มรื่นและมีต้นตรงกลางที่มีความแปลกกว่า2ต้นคือมี ก้านกิ่ง ยื่นออกมาตรงกลางลำต้นมีลักษณะยื่นยาวประมาณ 50เซนติเมตร  ตรงปลายเป็นปม และมีรอยแบะเหมือนปากและยังมีลูกตาชาวบ้านที่ผ่านไปมาต่างพากัน วิพากษ์วิจาร ณ์ บางคน มองว่าเหมือนพญานาคบางคนมองว่าเหมือนงูมากคนมองว่าเหมือนปลัดขิก ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่และผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

นายน้อย  เทสมุทร ได้เล่าว่าตนเองได้ผ่าน บริเวณนี้ประจำและได้สังเกตเห็นต้นยูคาลิปตัส ทั้ง 3 ต้น มีต้นตรงกลางที่มีตอกิ่งโผล่ออกมากลางลำต้นลักษณะเหมือน หัวงูหรือพญานาคเพราะปกติ กิ่งก้านที่ออกมาจะมีใบแต่ตอที่ออกมาตรงนี้ ไม่มีใบมีลักษณะ มีตามีปากคล้ายหัวสัตว์ และ มีความแปลกที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

https://www.tiktok.com/@chaijexu/video/7382115666846829841?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7373687628090131984

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This