Statistiche web
พะเยา บรรยากาศ  สมัคร สว.ระดับจังหวัด ลุ้นอดีตสว.สุรเดช ยะสวัสดิ์ ผ่านระดับจังหวัด

นายกิตติพงศ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้เตรียมสถานที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยาพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรรมการ  กรรมการประจำที่เลือก สว . ทั้ง20กลุ่ม ที่ผ่านการอบรมซักซ้อม ทดลองปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์  พร้อมเสร็จ ทุกกลุมตั้งแต่เมื่อวาน ในส่วนสถานที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อม รับเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ  จำนวน 237คน ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอสู่การคัดเลือกระดับจังหวัด วันนี้

สำหรับบรรยากาศการรับคัดเลือก สว.จังหวัดพะเยา มี นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ อดีตสว.จังหวัดพะเยา ก็ได้เดินทางมา ในช่วงเช้า พร้อมมีบรรดาผู้สมัคร สว. ต่างพากันเดินทางเข้ามาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This