Statistiche web
พะเยา จุดประทัดหมื่นนัดบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองได้เลขเด็ด

พระครูวิสิฐวรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้จัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ ตั้งไว้ บริเวณ หน้าวิหารด้านตะวันออกหลังซุ้มประตูทางเข้าวัด โดยมีขนาด สูง 3 เมตร ยืนถือไม้พลอง องค์สีดำลง หน้าสีทอง และสร้าง ซุ้ม ประตูโขลงครอบรอบองค์ท้าวเวสสุวรรณ หลังจาก สร้างเสร็จได้จัดทำพิธี บวงสรวง โดย จัดโต๊ะ ตั้ง เครื่องเซ่นไหว้ หลังจากนั้นได้ จุดประทัด หมื่นนัด เมื่อเสียงประทัดหยุด ชาวบ้านต่างพากันเดินมาดูเลขหางประทัด มีเลข 2 ตัว 80 และ 3 ตัว 609 ทำให้ชาวบ้านนำโทรศัพท์ถ่ายเพื่อนำไปเสี่ยงโชค

สำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่โดย ตั้งประดิษฐานหน้าวิหารหลังซุ้มประตู ด้านทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศเหนือ โดยองค์ท้าวเวสสุวรรณ ยืนเด่นสง่าองค์สีดำ ถือไม้พลองสีทองและ หน้าตา ลงด้วยสีทอง พร้อมสร้าง ซุ้มประตูโขลงครอบประดับด้วยแก้วอย่างสวยงาม ซึ่งทางวัดได้จัดสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่ สักการะบูชาของชาวบ้าน และได้จัดทำพิธีบวงสรวง หลังจากเสร็จพิธีได้จุดประทัด หมื่นนัดเพื่อให้โชคกับชาวบ้านที่เข้ามา ร่วมงาน และเลขหางประทัด มีเลข 2 ตัว 80 และ 3 ตัว 609 ชาวบ้านจึงพากันนำโทรศัพท์ถ่าย ไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคดังกล่าว

@chaijexu

พะเยา จุดประทัดหมื่นนัดบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองได้เลขเด็ด

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This