Statistiche web
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพตู้กดน้ำดื่มในโรงเรียน ป้องกันหวั่นเกิดเหตุอันตรายแก่เด็ก เยาวชน บุคลากรครู

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพตู้กดน้ำดื่มในโรงเรียน ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กคน้ำดื่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เป็นเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจตรวจสอบ มีผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูล ซึ่งจากการสำรวจตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งตู้กคน้ำดื่มของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พบว่าเป็นไปตามมาตรฐานมีความปลอดภัยในการให้บริการแก่เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อโรงเรียน

ทั้งนี้  นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2567 ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอาชีวะ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน จึงขอให้หน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าฝน การใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วม  เพราะ “ไฟฟ้า” อยู่ล้อมรอบตัวเราแทบจะตลอดเวลา มีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ การเปิดคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องชงกาแฟ หรือแม้แต่การใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร ซึ่งการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในสำนักงาน ภายในสถานศึกษา จะต้องมีความระมัดระวังและตระหนักถึงความปลอดภัยมากที่สุด/

Share This