Statistiche web
ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิต จ.อุตรดิตถ์จัดประชุม ชี้แจงโครงการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมือง

 ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์และโครงการ สุขภาพจิตดีที่อุตรดิตถ์

 โยได้รับเกียรติจาก นางสุรีย์  แสงทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก และสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์จัดทำโครงการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก นำเครื่องนิวโรฟิตแบ็ค มาตรวจวัดพลังคลื่นสมองของ จนท.ตร.ที่มีสภาวะเครียดสูง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 นำเครื่องตรวจไบโอฟิตแบ็ค วัดปลายนิ้วชี้มาตรวจวัดค่าเริ่มต้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประมวลผล สามารถตรวจจนท.ตร.ได้ 50 นาย ที่ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์

    ในวันที่ 20 โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลกจะนำเครื่องนิวโรฟิตแบ็ค มาตรวจวัดพลังคลื่นสมองของ จนท.ตร.ที่มีสภาวะเครียดสูง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 นำเครื่องไบโอฟิตแบ็คตรวจวัดปลายนิ้วชี้มาตรวจวัดค่าเริ่มต้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประมวลผล ตรวจ จนท.ตร.จำนวน 80 นาย และวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ จะมีพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยท่านรองอธิบดี กรมสุขภาพจิต จะมี ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ผอ.โรงพยาบาลจิตเวช เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิต ร่วมให้ความรู้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในส่วนของการจัดกรายการ สุขภาพจิตดีที่อุตรดิตถ์ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น.คลื่น FM 96.75 Mhz โดยจะมีเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ หนุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการ และในวันนี้ ได้มีการมอบเสื้อเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้คนละ 1 ตัวกับทางเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์                   

Share This