Statistiche web
ผบ.ทบ. สุดปลื้มหลังเด็กนักเรียนมอบภาพวาดส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหาร ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารใน จ.พะเยา

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ยังคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในภาคเหนือ โดยคณะได้เข้าสักการะพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางไปยัง จ.พะเยา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองกำลังผาเมืองที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ นอกจากนี้คณะผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะมอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, ไม้ปิงปอง และลูกเปตอง ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ภูซาง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ซึ่งทางโรงเรียนได้นำผลงานภาพวาด “ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหารชายแดน” โดย ด.ญ.พิชชาพร ยะมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา มอบเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้กับผู้บัญชาการทหารบกด้วย 

จากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๖ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหัวนา ซึ่งทางหน่วยได้จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของหน่วยให้คณะได้รับทราบ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่ได้ประยุกต์และรังสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางทหารใหม่ๆ เพื่อเข้ามาร่วมเสริมภารกิจ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขอให้หน่วยดูแลและส่งเสริมกำลังพล เปิดโอกาสให้นำเสนอและคิดค้นผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยกองทัพบกพร้อมสนับสนุนและต่อยอดขยายผลอย่างเต็มที่ ก่อนเดินทางไปยังกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบกของหน่วย ก่อนที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ลงนามในสมุดเยี่ยมหน่วย และปลูกต้นสารภีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ จ.พะเยา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะให้โอวาท และมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอให้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติทุกภารกิจ และประสานร่วมกับทุกส่วนในการประเมิน ติดตาม สกัดกั้นและขยายผลการกระทำความผิดต่างๆ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนในทุกมิติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก

Share This