Statistiche web
ปทุมธานี สส.พรรคก้าวไกลสัมนาสนับสนุนการกระจายอำนาจจัดการระบบขนส่งท้องถิ่น

ที่โรงแรมธาราแกรนด์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พรรคก้าวไกลได้จัดการสัมมานา & Workshop ออกแบบขนส่งสาธารณะปทุมธานีในฝัน โดยมี นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 4 , น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 3 และ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส. กทม เขต 11 โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตและประชาชนจำนวน 100 คนร่วมสัมมานาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดทำนโยบายแก้ปัญหาระบบขนส่งในจังหวัดปทุมธานี

นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 4 กล่าวว่า ผมมีความตั้งใจแก้ปัญหาระบบสาธารณะขนส่งจังหวัดปทุมธานี ประชาชนมีความยากลำบากอย่างไรในแต่ละพื้นที่ วันนี้จึงเป็นการพูดถึงทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สะท้อนปัญหาในชีวิตประจำวัน ปัญหาการเดินทาง มีข้อเสนอแนะอย่างไร เสียงทุกเสียงของผู้มาร่วมงานคือเสียงของประชาชน เพราะว่าถ้าจะมีนโยบาลเชิงสาธารณะอย่างไรต้องรับฟังจากผู้ใช้งานเป็นหลัก ตอนนี้พรรคก้าวไกลได้เสนอ พรบ.ขนส่งทางบก ซึ่งจะเข้ารอบประชุมในรอบนี้เกี่ยวกับการให้อำนาจในการดำเนินการขนส่งสาธารณะแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้นจาก ผู้ที่สามารถดำเนินการขนส่งสาธารณะได้มีแค่ ขสมก. กรุงเทพฯ และ อบจ. ซึ่งเราจะขยายให้กว้างขึ้นคือ ผู้ว่า กทม. หรือเทศบาลเมืองพัทยา และเทศบาลที่เล็กกว่า อบจ. จะสามารถดำเนินการจัดการให้มีระบบขนส่งสาธารณะในพื้นทีได้จะได้ตอบโจทย์คนในพื้นที่ พวกเรามีความเชื่อว่าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน เส้นทางต่างๆให้คนในท้องถิ่นตัดสินใจยอมดีกว่าเส้นทางที่ถูกตัดสินใจมาจากคมนาคมส่วนกลาง

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมการจัดสัมมานาในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต เราในฐานะนายกเทศมนตรีจึงได้มารับฟังปัญหาในเรื่องของการกระจายอำนาจของขนส่งมวลชน ผมเห็นด้วยในการให้อำนาจของวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ ท้องถิ่นในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ดังนั้นการบริหารในแต่ละท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามพื้นที่นั้นๆ จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะปัญหาในปัจจุบันเราจะเห็นว่าการบริการสาธารณะ ขนส่งมวลชนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่เราไม่มีอำนาจในการที่จะทำอะไรได้มาก และไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว หากเรามีโอกาสเราก็จะสามารถทำได้เลย อย่างปัจจุบันผมได้แจ้งขอแจ้งปรับปรุงระบบสาธารณะประโยชน์เพื่อประชาชนในด้านต่าง ๆ ก็ผ่านไป 3 ปีแล้ว ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องรองบประมาณก็จะช้า จึงอยากสนับสนุนการปกระจายอำนาจรวมถึงได้ด้านอื่น ๆ ด้วย.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

Share This