Statistiche web
ปทุมธานี วัดพระธรรมกายจัดบรรพชาและอุปสมบทหมู่54รูป ภาคฤดูฝน ที่อุโบสถพระไตรปิฎก

ที่อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอุปัชฌาย์ โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นผู้บริหาร และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 ภาคฤดูฝน  จำนวน  54 รูป

ภายในพิธีมีนาคธรรมทายาทและผู้ปกครองเดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย ต่อด้วยพิธีวันทาสีมา พิธีขอบรรพชา พิธีขอสรณคมน์และศีล พิธีถวายบาตร ต่อด้วยพิธีอุปสมบทธรรมทายาท  54 รูป โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการบวชของชายไทยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ให้ผู้บวชได้ฝึกฝนอบรมตนเองโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ได้มาปฏิบัติสมาธิ อีกทั้ง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้ธรรมะ หล่อหลอมกลมเกลา และปรับพฤติกรรมให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา.

Share This