Statistiche web
ปทุมธานี บิ๊กแจ๊สลุยขอคะแนนเสียงกลางสายฝน ชู 33 นโนบาย 5 ด้านทำได้จริงเพื่อปทุมธานีต้องไปต่อ

ที่ตลาดอุดมทรัพย์ (แยกวัดบ่อทอง) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เบอร์ 3 ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงานได้ขึ้นรถกระจายเสียง พร้อมขอคะแนนเสียงจากประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุด พร้อมประกาศนโยบาย 33 ข้อ ครอบคลุม 5 ด้าน เพื่อประชาชนชาวปทุมธานี    บรรยากาศวันนี้ฝนตกมาตลอดทั้งวัน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แบบอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง และทีมงาน ไม่หยุดพักขึ้นรถกระจายเสียงเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในตลาด และหมู่บ้านย่านอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยประกาศนโยบาย 33 ข้อ ครอบคลุม 5 ด้าน NEXTปทุมธานี ประกอบด้วย

นโยบายด้านสุขภาพ 1.ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 8 แห่ง 7 อำเภอ ทั่วปทุมธานี 2.จัดตั้งศูนย์กู้ชีพ NEXT HEALTH 3.ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มเปราะบางทุกปี 4.สนับสนุนพัฒนาการเด็กแรกเกิด ส่งมอบ Baby Box 5.สนับสนุนทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด สนับสนุนการดูแลและจ้างงานคนพิการทั่วจังหวัดปทุมธานี 7.สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดปทุมธานี 8.ส่งเสริมงานวิ่งและปั่นจักรยานทุกปี     นโยบายด้านโครงสร้าง 9.สานต่อรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) แก้ปัญหาจราจร 10.สานต่อโครงการสร้างถนนตามผังสีเมืองที่เปลี่ยนของกรมโยธาธิการและผังเมือง 11.เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกตำบล สวนสารารณะ สถานที่ออกกำลังกาย     นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 12.สานต่อศูนย์พักพิงสุนัข-แมวจรจัด 13.ปทุมธานีสะอาดปลอดภัย ขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง 14.เตรียมการน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกปี 15.ป้องกันสารารณภัยอย่างเข้มแข็ง ไฟไหม้ วาตภัย ต่างๆ 16.สร้างแสงสว่างตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพลังงานสะอาด (โซล่าเซลล์) 17.สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้จุลินทรีย์ย่อยฟางข้าวแทนการเผา ลด PM 2.5 และ 18.ลดขยะชีวภาพเป็นปุ๋ยโดยโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 19.ปทุมธานีเมืองอีเว้นท์ 4 seasons ส่งเสริมการท่องเที่ยว 20.จัดถนนคนเดิน เพิ่มพื้นที่ขายของ 21.สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มทักษะให้แรงงานชาวปทุมธานี 22.สานต่อมหกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP 23.สนับสนุนมหกรรมดนตรี พลุ ระดับประเทศ 24.สนับสนุนการแสดงออกของ LGBTQ+ ผ่านงานใหญ่    นโยบายด้านการศึกษา 25.ยกระดับการศึกษาทั่วจังหวัด เพิ่มหลักสูตร EP เขียนโปรแกรม ภาษาจีนและAI 26.สานต่อครูสอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน) 27.จัดแข่งขัน e-sport 28.ทำนุบำรุงทุกศาสนา วัด มัสยิด 29.ส่งเสริมห้องคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกโรงเรียน 30.ส่งเสริมหลักสูตรภาษาจีน เพิ่มทักษะลูกหลานชาวปทุมธานี 31.ส่งเสริมหลักสูตรเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 32.ต่อยอดโครงการลูกปทุมปลอยภัยจากสายน้ำ ลดสถิติเด็กจมน้ำตาย และ 33.สนับสนุนกีฬาทุกประเภทผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี พัฒนาปทุมครบทุกด้านให้เจริญต่อไป.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

Share This