Statistiche web
ปทุมธานี ชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ THAMC

ที่อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชวน  หลีกภัย  อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ หรือ THAMC (Thammasat Advanced Medical Center) ให้บริการที่เป็นเลิศ เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยมี  นายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์สมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นับเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร (One-stop-service) พร้อมบริการคุณภาพระดับ “พรีเมียม” ซึ่งจะยกระดับศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และภาคกลาง ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก อาทิ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกผิวหนัง คลินิกอายุรกรรม คลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุ คลินิกทันตกรรม คลินิกสุขภาพ ศูนย์เลสิก ศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์รังสีวินิจฉัย และผู้ป่วยในที่พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 24 ชั่วโมง ด้วยห้องพักพิเศษเดี่ยวจำนวน 8 หอผู้ป่วย และ Sleep Lab รวม 161 ห้อง สำหรับศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ (THAMC) เป็นหน่วยงานภายใต้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการโดยแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานสหสาขาวิชาชีพ , ให้บริการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและบริการระดับพรีเมียม , เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ให้ความคุ้มค่าทั้งเรื่องของคุณภาพและเวลา , รองรับบริการแบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ผ่านระบบ , ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อได้ที่ โทร. 02-078-0000 หรือ เว็บไซต์ www.tham-c.com

นายชวน  หลีกภัย  อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา กล่าวว่า จบมหาลัยธรรมศาสตร์รุ่น 2501ตอนที่เรียนมหาลัยมีเพียง 6 คณะที่เกริ่นมาเรื่องนี้ก็ให้รู้ว่าอย่างน้อย 66 ปีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งอายุคนก็ต้องเป็นไปตามอายุขัยมีความรู้สึกยินดีที่มาในงานเปิดศูนย์การแพทย์ซึ่งก็ถือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำได้ดีและสำเร็จซึ่งต่างจากมหาลัยอื่นๆที่ขอตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ก็ไม่สามารถตั้งได้เนื่องจากคณะต่างๆไม่ยอมกลัวว่าจะเอางบประมาณของคณะเขาไปใช้ธรรมศาสตร์ของเราไม่มีอุปสรรคแต่มีความยากในการที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยความยากลำบากแต่ว่าที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าก็อยากจะให้พวกเราได้นึกถึงผู้บริหารแต่ละชุดที่ผ่านมาอย่างท่านผู้หญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านนายกสภาหลายท่านที่ได้รวมกันสร้างธรรมศาสตร์ให้เป็น1ทางด้านการแพทย์ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์  กล่าวว่า เราได้จัดอาคารให้มีความทันสมัย มีความสะอาดโอ่โถง ทุกท่านสามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้จากการเข้ามารับบริการที่อาคารศูนย์การแพทย์ ยิ่งกว่านั้นถ้าท่านมาใช้บริการที่อาคารศูนย์การแพทย์ รายได้จากศูนย์การแพทย์ที่ได้รับจากทุกท่านจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะใช้กับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาระที่ต้องใช้จ่ายที่สูง  ดังนั้นศูนย์การแพทย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในภาพรวมของประเทศที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์  กล่าวว่า “ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์” เป็นศูนย์การแพทย์ที่ครบวงจร ในความหมายของครบวงจรจริงๆ คือเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับพรีเมียม เป็นศูนย์ One-stop Service เป็นศูนย์ที่เป็น Excellent Center ที่เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ชั้นเลิศของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ไปให้บริการกับผู้คน เราต้องการประกาศให้สังคมไทย ให้วงการสาธารณสุขของประเทศได้ทราบว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ก่อตั้งมา 36 ปี ไปสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขั้นสูงสุดของประเทศที่เราเตรียมการมาหลายปี ในการมีศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้คนของเราได้ให้บริการในอีกมาตรฐานหนึ่ง อย่างเดียวกับที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ทำอยู่ มาร่วมทำความภาคภูมิใจกับเราในวันที่ 27 มิถุนายน ในโอกาสของการเปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ วาระ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิยาลัยนี้ด้วยกันนะครับ

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์   คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ กล่าวว่า รพ.ธรรมศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่โซนพื้นที่ภาคกลางในหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ปทุมธานี อยุธยาอ่างทอง สิงห์บุรี แน่นอนว่าอัตราผู้รับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ เรามีความก้าวหน้าในหลายสาขาทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์นั้นจะเป็นทางเลือกที่สำคัญให้กับผู้รับบริการ สามารถที่จะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพสูง ไม่แตกต่างกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การเตรียมการในการเปิดศูนย์การแพทย์ ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างดีในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง TUH Premium คลินิก ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนท่อธรรมศาสตร์ ศูนย์เลสิก ต้อกระจก ก็เป็นการซักซ้อมในการเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์ในการให้บริการลักษณะดังกล่าว การเตรียมการทั้งหลายนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจด้วยดี ระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์การแพทย์เสมอมา ความเกี่ยวโยงอันที่สองคือเรื่องของโครงสร้างศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่อยู่ภายใต้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความเกี่ยวพันในการดำเนินงานร่วมกันใกล้ชิดต่อไป.

ภาพ-ข่าว ทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

Share This