Statistiche web
น่าน อาชาบำบัดเสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้น การรับรู้เข้าใจ และด้านสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับน้องๆ อย่างต่อเนื่อง”

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับศูนย์ศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอาชาบำบัด เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ในด้านความรู้สึก และการรับรู้เข้าใจด้านการเข้าสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย พร้อมดึงสัมผัสธรรมชาติกระตุ้นความสนใจ ให้กับนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ณ สนามโครงการอาชาบำบัด โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน.

โดยมีทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มลฑลทหารบกที่ 38 ดำเนินโครงการผสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน โดยใช้อาชาบำบัดเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการในด้านความรู้สึก การรับรู้เข้าใจด้านการเข้าสังคม ด้านสุขภาพร่างกาย โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้น้องๆ มีกิจกรรมทำกายบริหารบนหลังม้า ตีบอลบนหลังม้า การหยิบบอลบนหลังม้า การทายบัตรคำ และให้อาหารม้าเพื่อให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับม้า อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของประชาชนต่อกองทัพบก นอกจากนี้ การขี่ม้าตามธรรมชาติ ทำให้ผู้ขี่ได้รับการบำบัดจากการรับลมที่พัดโบก และสัมผัสสายลมที่พัดผ่านกาย ช่วยให้ผ่อนคลาย

จึงเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการให้ผู้ปกครองเข้าถึงการกระตุ้นพัฒนาการ และการช่วยเหลือเด็กพิเศษได้สะดวก และง่ายขึ้น อีกทั้งการนั่งบนหลังม้ายังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เพราะต้องขยับอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เสมือนการทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่ง ที่ผ่านมาการพัฒนาของเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ ก็ได้ผลดีมีสมาธิ และการควบคุมร่างกายดีขึ้น

Share This