Statistiche web
น่าน หน่วยแพทย์อาสาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ดูแลประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สภากาชาดไทยจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ออกให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล ณ วัดใหม่ชัยเจริญ ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงห่วงใยประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติภารกิจตามเจตนารมณ์ของ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ

โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ณ จุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วัดใหม่ชัยเจริญ ต.สถาน อ.ปัว โดยมีการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป แจกจ่ายยารักษาโรค และให้คำปรึกษา และส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน มีผู้ป่วยรับบริการตรวจรักษาโรคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นอกจากนี้มีชุดแพทย์เดินเท้าเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 3 ราย มีผู้ป่วยชายอายุ 71 ปี ป่วยด้วยโรค HT และ ไขมันสูง อาการปัจจุบันรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่องแต่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ฐานะยากจน รายได้น้อย อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน, ผู้ป่วยชายอายุ 24 ปี ป่วยด้วยโรคผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาการปัจจุบันรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ฐานะยากจน รายได้น้อย อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน

และผู้ป่วยชาย 52 ปี ป่วยด้วยโรค HT ไขมันในเลือดสูง เก๊าท์ กระดูกทับเส้น  ไตเสื่อม อาการปัจจุบันรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย ฐานะยากจน รายได้น้อย อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด มีแผนงานการช่วยเหลือติดตามอย่างต่อเนื่อง ชุดแพทย์เดินเท้า โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มีการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น และมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยทั้ง 3 ราย อีกด้วย

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้หน่วยในกองทัพบก เป็นหน่วยที่มีศักยภาพ ทันสมัย และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

Share This