Statistiche web
ทสจ.จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

ที่โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ องเมือง จ.อุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานโครงการ72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   โดยมี นายมรกต อินทรภู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต. (ท.)นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญ ทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปราการ เข้มแข็ง ผช.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสยาม โต๊ะทอง รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมหน่วยงานจำนวน 72 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการในวันนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันดำเนินโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ซึ่งเป็นโครงการ ลำดับที่ 2 จาก 10 โครงการ ในการแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน การพัฒนางาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้ และปลูกป่า พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบ นิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานที่จัดงานสวนกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

Share This