ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายอภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายก ทต.เชิงดอย และนายสมเกียรติ สมร ประธานสภาฯ และนายพิชิตพล สักโต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ต.เชิงดอย และชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านแม่ดอกเเดง และผู้นำหมู่บ้านใกล้เคียง รวมจำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางไปติดตาม สอบถามความคืบหน้าเรื่องที่ขอใช้และขยายเขตประปาภูมิภาคจากสำนักงานประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ที่ขอใช้น้ำมาหลายครั้งแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆให้ชาวบ้านเลย วันนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค กว่า 500 หลังคาเรือน

นายชัยวุฒิ นายก ทต.เชิงดอย กล่าวในช่วงรวมตัวกันหน้า สนง.การประปา กล่าวว่า ชาวบ้านได้ขออนุเคราะห์ใช้น้ำกับการประปาส่วนภูมิภาคไปหลายครั้งแล้ว และล่าสุด ทต.เชิงทำหนังสือขอใช้น้ำประมามาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 เเต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งๆที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่ามาตลอด มีเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา เเต่คนในพื้นที่กลับไม่ได้ใช้น้ำประปาเลย วันนี้ชาวบ้านจึงมารอรับฟังการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วย

“ปัญหาน้ำแล้งหนัก ที่ ต.เชิงดอย ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.67 ถึงวันนี้ ชาวบ้านเดือดร้อน กว่า 500 ครัวเรือน นำรถขนส่งน้ำช่วยชาวบ้านกว่า 124 เที่ยว ช่วยได้เพียง 64 หลังคาเรือนเท่านั้น และบ้านของผม ก็ยังไม่ได้ใช้น้ำประปาเลย เป็นบ้านนายก แท้ๆ ทั้งๆที่มีท่อประปาใช้ได้ทั้งโรงพัก ที่อำเภอ และโรงเรียน ท่อประปาผ่านหน้าบ้านผมไป แต่บ้านผมก็ยังไม่ได้ใช้น้ำประปาเช่นเดียวกับชาวบ้าน” นายก เชิงดอย กล่าว หลังจากชาวบ้านรวมตัวที่ สนง.การประปา แล้ว จากนั้นเข้าร่วมประชุมกับ จนท.การประปา ที่ห้องประชุมชั้น 2 และมีนายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ เขตดอยสะเก็ด พรรคก้าวไกล ร่วมรับฟังปัญหาเพื่อจัดหางบประมาณลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ มารับเรื่อง และเข้ารับฟังปัญหาของชาวบ้าน กล่าวว่า จะอำนวยความสะดวกโดย ต่อท่อตรงน้ำประปาเข้าแทงค์น้ำหมู่บ้านก่อนเพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ได้อย่างเร่งด่วน แล้วพรุ่งนี้ (วันที่ 10 พ.ค.67) จัด จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อขยายเขตประปาต่อไป โดยประสาน นายก ทต.เชิงดอย ทำงานร่วมกับทางการประปา เพื่อจัดงบประมาณในการวางท่อประปาส่งถึงบ้านของชาวบ้านให้มีน้ำใช้ได้เพียงพอต่อไป โดยจัด จนท.ลงพื้นที่ทำงานในวันหยุดราชการด้วย เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาได้เร็วที่สุด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ กล่าว

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่