พลตรี บุญญฤทธิ์  เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก ไพโรจน์  ยะวิญชาญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 37 

พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท และข้อพึงปฏิบัติให้กับทหารใหม่  ณ  สนามฝึก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37  ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย