กองพลทหารทหารม้าที่ 1 โดย พันโท กิตติ  นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารทหารม้าที่ 7 กรมทหารทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับทหารกองเกินที่จะเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/67 ซึ่งมีฐานะยากจน  และที่สมัครใจร้องขอเข้าประจำการ จำนวน 4 นาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 นายณัฐพงษ์ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 98/3 ม.9 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จว.อ.ต. (สมัครใจ)นายไพรอนันต์  พันป้อง  บ้านเลขที่ 48 บ.ปางไฮ ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จว.อ.ต. (สมัครใจ)นายภูวนัตถ์  มีพัด บ้านเลขที่ 72 บ.ปางไฮ ม.9 ต บ่อเบี้ย อ. บ้านโคก จว.อ.ต. (สมัครใจ)นายพงศ์พัทธ์  สมบานใจ บ้านเลขที่ 140 ม.2 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อ.ต. (ฐานะยากจน)

ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​