นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น  ด้วยการนำเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสื่อมวลชนในจังหวัดพังงา กว่า 100 คน เข้าร่วมฝึกอบรมในระหว่าง 24-26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะซันเซ็ทบีช รีสอร์ท เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า

โดยในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การพูดในที่ชุมชนและการสร้างบุคลิกภาพ” โดยคุณทัศนียาพร ดวงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา และทีมวิทยากรเมืองคนดี เพื่อให้เครือข่ายที่เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในหลักของการพูดในที่สาธารณะ สามารถค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองนำมาเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวได้อย่างมีความมั่นใจ ที่สำคัญยังสามารถถ่ายทอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา