โครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิง
ของวัดบ้านเก่าบ่อ เป็นประโยชน์ยิ่ง
สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นะ จะบอกให้
อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 06.00 – 06.30 น.