ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ต่างพากันออกหาแมงกุดจี่ในดอกบุกในป่าบนเขาสูง ซึ่ง 1 ปี จะมีเพียง1ครั้งที่จะได้กินแมงกุดจี่ สำหรับแมงกุดจี่ในดอกบุกจะอาศัยอยู่ด้านในกาบดอกบุกจะกินเกศรดอกบุกที่กำลังเบ่งบานในแต่ละดอกจะมีแมงกุดจี่จำนวนมากชาวบ้านจะออกมาหาแมงกุดจี่ตามดอกบุกเพื่อนำไปทำอาหารเช่น แกงใส่ผักชะโอม คั่วทอดเกลือ และอีกหลายเมนูแล้วแต่ความชอบของแต่ละพื้นที่เพราะจะมีแมงกุดจี่จะมีให้กินในช่วงเม.ย-พ.ค เท่านั้นและ1ปีจะมีกินเพียง1 ครั้ง

ยาย เสาแแก้ว ไชยยะ อายุ 70 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ได้เล่าว่า บริเวณป่าที่ติดกับปางวัวของตนเองเป็นป่าดอกบุกแต่ละปีในช่วงนี้ดอกบุกจะออกดอกบานสะพรั่งและเป็นที่อยู่ของแมงกุดจี่ที่จะมาหากินเกศรดอกบุกโดยจะอาศัยอยู่ในดอกบุกใต้เกศรในกรีบดอกเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านที่ออกหามาทำอาหารจานโปรดก็จะเลือกดอกบุกที่บานสะพรั่งที่แมงกุดจี่จะอาศัยหลังจากนั้นใช้มีดหรือเสียมขุดบริเวณรอบดอกบุ๊กและแกะดูใต้ดอกบุกก็จะพบแมงกุดจี่อาศัยกินเกสรดอกบุกและทำการจับใส่ถุงหรือภาชนะที่เตรียมไปซึ่งหลังจากได้แมงกุดจี่ชาวบ้านก็จะนำมาทำอาหารเช่น คั่วเกลือแมงกุดจี่ แกงผักชะโอมใส่แมงกุดจี่และอีกหลายเมนูแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน  รสชาดแมงกุดจี่ก็จะเหมือนแมงกุดจี่ขี้วัวขี้ควาย หวาน กรอบ และมัน หนึ่งปีจะมีให้เก็บมารับประทานเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา