ที่อาคารเรือนแพขาว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงชวนเที่ยว งานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567  ณ สวนเทพปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รายได้เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศการแถลงข่าวมีการแสดงรำดอกบัว และโชว์สินค้าโอทอปสิ่งประดิษฐ์จากชุมชน จากแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัดวาอาราม และชุมชนริมน้ำ ประเพณีวิถีชาวมอญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ และสินค้าของดีของเด่นประจำท้องถิ่นต่าง ๆ การแถลงข่าวประกอบด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567  ณ สวนเทพปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงนำเรื่องของการดำเนินกิจกรรมการหารายได้เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มาดำเนินการร่วมกันด้วย และยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดด้วย  

ส่วน นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ได้จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6,000 เล่ม ๆ ละ 10 ฉบับ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงินจำหน่ายรวม 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และกำหนดออกรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.30 น. ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งในปีนี้มีของรางวัลทั้งสิ้น 134 รางวัล  ได้แก่ รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA FORTUNER 2.4 LEADER G สีเทา (GRAY M.) จำนวน  1 รางวัล มูลค่า 1,375,000 บาท , รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV SPORT สีเทา (METAL STREAM)  จำนวน 1 รางวัล , รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN  จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 44,400 บาท , รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท  จำนวน 6 รางวัล , รางวัลที่ 5 เลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง หม้อทอดไร้น้ำมัน 3.5 ลิตร SMART HOME จำนวน 120 รางวัล ผู้ถูกรางวัลให้นำสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มารับรางวัลภายใน 60 วัน หรือภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในงานนี้มีการประกวดร้องเพลงของท้องถิ่น ท้องที่  และประกวดรำวงมหาดไทย  เพื่อให้ทุกพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอของปทุมธานี ได้มีส่วนร่วม มาแสดงพลัง แสดงความสามารถ และสนุกสนานร่วมกัน โดยประกวดร้องเพลงท้องถิ่น ท้องที่ รอบคัดเลือก วันที่ 11-12 และ 14-15 ส่วนรอบชิงเป็นวันที่ 17-18  ส่วนรำวงมหาดไทยประกวดและตัดสินในวันที่ 16 ต่อจากการออกรางวัลสลากกาชาด   

ทางด้าน นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานีในครั้งนี้  ในแต่ละพื้นที่ 7 อำเภอ และ อีก 6 ส่วนราชการ ได้ร่วมกันนำเสนอของดีของเด่นจากแต่ละอำเภอ มาร่วมประกวดนิทรรศการซุ้มของดี ของเด่น สืบสานอัตลักษณ์วิถีของดีเมืองปทุมฯ ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต เช่น การทำเมี่ยงกลีบบัว การนำเสนอข้าวแช่เมืองปทุม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวรามัญ ลำพาข้าวสาร เป็นต้น โดยการประกวดซุ้มนิทรรศการนี้จะมีการตัดสินมอบรางวัลกันในวันที่ 17 พ.ค. จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม เชียร์ เป็นกำลังใจแก่ทุกหน่วยงานที่ร่วมเข้าประกวด.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี