ที่ลายหน้าค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร พล.ต. จตุรภัทร์ วงศ์ศรีเผือก ผอ.สนง.พัฒนาภาค 4 กองบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ. 44 ร่วมเปิด “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2567” โดยให้มีการบูรนาการ ร่วมกันนำรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานทั้งในพื้นที่ จ.ชุมพรและต้องพื้นที่ นำโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ,กองทัพเรือ ,กองบินทัพอากาศ โดยกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ,มทบ.44 ,ตชด. 41 ,อบจ.ชุมพร ,เทศบาลเมืองชุมพร ,เทศบาลตำบลวังไผ่ ,เทศบาลตำบลวังใหม่ ร่วมนำรถยนต์บรรทุกน้ำในพื้นที่ มาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชุมพรอย่างเร่งด่วน

โดยก่อนหน้า นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร และพล.ต. จตุรภัทร์ วงศ์ศรีเผือก ผอ.สนง.พัฒนาภาค 4 กองบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ. 44 นายธนนท์ พรรภีภาศ รอง ผวจ.ชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รอง ผวจ.ชุมพร นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอของ จ.ชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขภัยแล้งอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ จ.ชุมพร เป็นการเบื้องต้น

 ทางด้าน พล.ต. จตุรภัทร์ วงศ์ศรีเผือก ผอ.สนง.พัฒนาภาค 4 กองบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการด่วนให้ กองบัญชาการกองทัพไทย เร่งประสานให้ส่วนราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและ จ.ชุมพร ดำเนินการร่วมกันหาแนวทางให้ความช่วยเหลือน้ำแก่ประชาชน-เกษตรกรในพื้นที่ชุมพรอย่างเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นได้ให้อำเภอแต่ละแห่งเป็นแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือ ส่วนหน่วยงานอื่นๆจะเป็นกำลังเสริม

ทางด้าน นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ ก็คือน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ที่เกษตรกรได้ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะบางพื้นที่ทุเรียนที่กำลังออกผลได้รับผลกระทบอย่างมาก ปัญหาในขณะนี้คือแหล่งน้ำในพื้นที่ หลายแห่งไม่มีทั้งน้ำกินน้ำใช้ วันนี้เราจึงบูรนาการจากทุกหน่วยมาระดมความคิดเห็นหาแนวทางในเบื้องต้น  เราจะให้รถน้ำอยู่ช่วยอำเภอละ 2-3 คัน จาหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนแต่ในเบื้องต้น เราต้องให้ทุกอำเภอ ช่วยสำรวจแหล่งน้ำหลักของอำเภอแต่ละก่อน และจากนี้เราจะเรียนแจ้งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีทราบในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชุมพรเป็นการเบื้องต้นแล้ว สำหรับในการแก้ไขปัญหา ได้วางแนวทางให้ความช่วยเหลือใน 3 ระยะ คือ “ระยะเร่งด่วน” ซึ่งในขณะนี้ได้ระดมกำลังจากหลายฝ่ายเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยนายอำเภอในแต่ละอำเภอจะเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาเป็นการเบื้องตัน โดยมากำลังและรถบรรทุกน้ำมาระดมให้ความช่วยเหลือ “ระยะกลาง” และ “ระยะยาว” ต้องพิจารณาโครงการต่างๆ ที่หลายหน่วยงานได้บรรจุแผนไว้แล้ว เพื่อบูรนาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน//ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร