กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพิ่มอีก 3 ดี
ด้านเทคโนโลยีและหลักสูตร
เพื่อการสอนเยาวชนนะ จะบอกให้ เชียงใหม่
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 06.30 – 07.00 น.