ไชยา พาเพลินหอบฝุ่นพิษเหนือท้องฟ้าเชียงใหม่ให้หายไปได้ด้วยปฏิบัติการของฝนหลวงทำให้การเล่นน้ำสงกรานต์สะดวกขึ้นเน้อจาบอกหื้อ