โครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นจริงเห็นผลชัดเจนแล้วที่วัดหนองกันเกราและวัดห้วงหิน อ.แกลง จ.ระยองนะจะบอกให้ฮิ