ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบของพายุฤดูร้อนฝนตกหนักและพายุลูกเห็บ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหลายอำเภอได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด