ที่ ริมน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในโครงการล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเปอร์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากร่วมกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำหรับกิจกรรมการล่องห่วงยางแม่น้ำปาย เป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของลำน้ำปาย อันเป็นลำน้ำหลักที่ชาวอำเภอปายใช้ในการดำรงชีวิตมาอย่างช้านาน ดังคำขวัญของอำเภอปายว่า “ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศวิถีชีวิตสงบร่มเย็น” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหรือจัดให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนำอัตลักษณ์และทรัพยากรของพื้นที่มาเป็นต้นทุนในการนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน