ที่ตึกสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายบุญเรืองมงคล ปลัดเทศบาล นายไพรรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมผู้อำนวยการ ทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมฯ

โดยในงานจะมีพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้วท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ทำการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2567 และในช่วงบ่ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งจะร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. อีกด้วย

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลทุ่งโฮ้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2505 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเมื่อปี 2542 ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งมีนายกเทศมนตรีมาแล้วทั้งหมด 4 ท่าน และในปีปัจจุบันมีนายวชิรพงศ์ โกสิน ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้งคนปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่