พลตรี วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 มอบหมายให้ พันเอก เชิดพงศ์ ช่วยบำรุง จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา 904 และจิตอาสาภัยพิบัติมณฑลทหารบกที่ 36 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชบูรณ์

โดย นายกฤษณ์   คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบผ้าใบและยาพระราชทาน  รวมถึงถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย และร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567  ณ หมู่ 2 บ้านหนองแหวน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์