นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทน เป็นผู้รับมอบ