ที่ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน การขะน๋นหม้อห้อม สืบสานภูมิปัญญาวิถีไทยพวน สู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำปี 2567 ว่าที่วีระพงษ์ กันทะลือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารอำเภอเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับ  นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวรายงาน โดยมี คณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา กรมพัฒนาสตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งโฮ้งประชาชนชาวตำบลทุ่งโฮ้ง

นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวว่า การจัดงานขน๋นหม้อห้อม สืบสานภูมิปัญญาวิถีไทยพวนสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งโฮ้ง มีกิจกรรมดังนี้ การจำหน่ายสินค้าผ้าหม้อห้อม สินค้า OTOP ของดีจังหวัดแพร่ สินค้า OTOP ของดีตำบลทุ่งโฮ้ง สินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นเมือง สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่างๆ การออกบูธนิทรรศการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลทุ่งโฮ้งจำนวน 7 หมู่บ้าน , ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งโฮ้ง และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งโฮ้ง การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานราชการการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งการแสดงชุดดนตรี”เสียงพิณคนกะเหลอ ” ชุดรำวงวันสงกรานต์และกิจกรรมออกกำลังกายวิถีไทยไลน์แดนซ์

“การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทุ่งโฮ้ง และประชาชนตำบลทุ่งโฮ้งเป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่สำนักงานพัฒนาชุมชน

อำเภอเมืองแพร่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งโฮ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลทุ่งโฮ้ง เครือข่าย OTOP อำเภอเมืองแพร่ และ เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าผ้าหม้อห้อมในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่