ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปให้กำลังใจและร่วมสังเกตการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2567 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในปี 2567 มีความต้องการรับทหารกองเกินฯ จำนวน 70 คน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารประจำการ ได้มาตรวจเลือกชายไทยอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งในปี 2567 นี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีชายไทยที่มีคุณสมบัติอายุครบตามเกณฑ์ มีจำนวน 480 คน และคนผ่อนผัน จำนวน 222 คน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการตรวจเลือกทหารกองเกิน (เกณฑ์ทหาร) ปี 2567  ณ หอประชุมอำเภอ ทั้ง  7  อำเภอ

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน