ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา กลุ่มรักษ์นกเงือกสวนสมเด็จฯพังงา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเดินยามเช้า นิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน และที่ผ่านมาทางกลุ่มจะมีกิจกรรมยามเช้าในทุกเช้าวันพุธ แต่วันนี้ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิก

สำหรับกลุ่มรักษ์นกเงือกสวนสมเด็จฯพังงา เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่รักสุขภาพที่มาออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งทุกเช้าในสวนสมเด็จฯ และพบว่าในสวนสมเด็จฯที่นกเงือกได้มาหากินและอาศัยอยู่ ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าของจังหวัดพังงา จึงมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์นกเงือก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันปกปักรักษาให้นกเงือก ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักและการใช้ชีวิตคู่ ให้อยู่คู่กับสวนสมเด็จฯพังงาตลอดไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา