นางสังวาลย์ เขื่อนวัง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองจ.พะเยา พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและ ชาวบ้านตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่  ทำซุ้ม ร้านค้า ที่พักนักท่องเที่ยว นำกระสอบทรายทำเป็นทางเดินกั้นน้ำอละสูบน้ำจากอ่างใส่ไว้บริเวณ หน้าสปริงเวย์ของอ่าง ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำช่วงอากาศร้อนจนถึงช่วงสงกรานต์  และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่มาเที่ยว งานเทศกาลกินปลา วันที่15 เมษายนนี้

โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายฐิติวัชร์ ตันตะละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มาให้กำลังใจ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่  ที่ร่วมกัน อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจ ที่มาเที่ยว งานเทศกาลกินปลา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ้านใหม่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ชึ่งตอนนี้มีความพร้อมแล้ว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจทุกท่านได้มาลงเล่นน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เหยี่ยน ได้แล้ว เพื่อคลายร้อนจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา