ที่บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับบิณฑบาต นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2567 พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรัดใจ สิริรัตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และสรงน้ำพระพุทธโสธร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป