พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2  พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ฐานปฏิบัติการแดนไกล (ช่องอานม้า) อ.น้ำยืน, ฐานปฏิบัติการภูมดง่าม อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี,หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี, ฐานปฏิบัติการหมวดตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔๔ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม

 สำหรับกองกำลังสุรนารี เป็น 1 ใน 7 กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ถึง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มีความยาวตลอดแนวชายแดน ๗๕๐ กิโลเมตร โดยในวันนี้คณะผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการแดนไกล (ช่องอานม้า) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กับฝั่งกัมพูชา คือช่องอานแซะ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร และฐานปฏิบัติการภูมดง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในอดีตที่ทหารไทยได้ผลักดันกำลังต่างชาติ ต่อมาได้สถาปนาเป็นพื้นที่จุดตรวจการณ์ตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบัน โดยมีภารกิจหลักคือการเฝ้าตรวจชายแดน ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย จากนั้นคณะผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรนารี มีหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางน้ำ สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ซึ่งมักจะลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติ ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำตรวจภูมิประเทศสำคัญตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงอีกด้วย

 โดยในการตรวจเยี่ยมผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ และได้กล่าวชมเชยที่ปฏิบัติงานด้วยความมีวินัย มุ่งมั่นและเสียสละ เพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่จะเข้ามาตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถ พร้อมเน้นย้ำให้ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และไม่ประมาท ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลได้ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในทุกภารกิจ